Kseniya Semyonova

Kseniya Georgiyevna Semenova was Yevgeny Vakhtangov’s student.She worked at the Vakhtangov Theatre from 1914 till 1924.Mademoiselle Hortense (The Miracle of St. Anthony, 1921)