Peter Pan

6+

2 hours with 1 intermission

New Stage

  • 13 April, Saturday, 12:00

  • 11 May, Saturday, 12:00

  • 26 May, Sunday, 12:00

  • 2 June, Sunday, 12:00

  • 8 June, Saturday, 12:00

  • 15 June, Saturday, 12:00

  • 22 June, Saturday, 12:00

  • Ticket price: from 1000 to 2700 rub.

Premiere was on 23 December 2015

Characters & Cast:

Peter Pan Yriy Tsokurov
Vitaliy Lipoviy
Muhamat Zhashuev
Wendy Evgeniya Ivashova
John Feodor Parasuk
Mike Gennady Vyrypaev
Alexey Slavkin
Egor Strokov
Fairy Chien-Chien Marianna Vasilyeva
Evdokiya Malyar
Captain Krook Nikolay Tarasiuk
Arsrny Zonnenshtraly
Tiger Lily
Mr. Darling Sergey Kotukh
Kirill Kalyonov
Roman Belov
Mrs. Darling Ekaterina Miroshkina
Maria Protasova
Anastasia Terelia
Mariya Makurina
Jane Ekaterina Khodyreva
Anastasya Golikova
Alexandra Klimova
Veronika Dvoretskaya
Boys:
Oleg Tarasov
Vladislav Sviridov
Yan Gakharmanov
Vitaliy Lipoviy
Semen Barcov
Arafat Goguev
Yan Gakharmanov
Semen Shemes
Marat Djappuev
Danilo Gnido
Alexey Kazakov
Danil Mozhaev
Shahym Baydaev
Pirates:
Aleksandr Fokin
Maksim Boyko
Mark Burlay
Vitaliy Lipoviy
Yriy Tsokurov
Petr Kurdov
Igor Sergeev
Sergey Tikhomirov
Denis Gromakov
Vitaliy Lipoviy
Yan Gakharmanov
Sergey Kotukh
Kirill Kalyonov
Roman Belov
Nikolay Likhanov
Alan Fardzimov
Mermaids, Indians: Karolina Eruzalimskaya
Anastasiya Antsupova
Ekaterina Miroshkina
Maria Protasova
Ekaterina Khodyreva
Anastasya Golikova
Elizaveta Leybenzon
Marianna Vasilyeva
Evdokiya Malyar
Alina Getmanova
Veronika Dvoretskaya
Darya Duzhenikova
Alexandra Klimova
Mariya Makurina
Diana Mashyanova
Donata Nafikova
Alexandra Riabova
Anastasia Terelia
Anna Hmelevskaya

Crew:

Director Aleksandr Koruchenkov
Set designer Maxim Obrezkov
Costumes Mariya Danilova
Choreographer Sergey Zemlyansky
Music Petr Nalich
Lighting designer Narek Tumanyan
In this show music of "The Beatles", "Queen", the group "Auktsion"
Благорарим за помощь в создании спектакля Ольгу Лерман, Арама Мирзоянца, Светлану Федотову.