POVERTY IS NO VICE

Simonov Platform

Premiere was on 10 December 2017

Characters & Cast:

Gordey Karpych Tortcov
wealthy merchant
Arsrny Zonnenshtraly
Pelageya Egorovna
his wife
Elizaveta Leybenzon
Liubov' Gordeevna
their daughter
Evdokiya Malyar
Liubim Karpych Tortsov
Gordey's brother, bankrupt
Feodor Parasuk
Afrikan Savich Korshunov
manufacturer
Sergey Kotukh
Mitia
Tortsov's clerk
Yriy Tsokurov
Yasha Gouslin
Gordey's nephew
Mark Burlay
Grisha Razliuliaev
young merchant
Egor Strokov
Anna Ivanovna
young widow
Marianna Vasilyeva
Masha Anastasiya Antsupova
Liza Anastasya Golikova
Ekaterina Khodyreva
Old woman #1 Ilya Silchuk
Old woman #2 Semen Barcov
Waiter Semen Barcov
Masks
Gennady Vyrypaev
Danilo Gnido
Igor Sergeev
Evgeniya Ivashova
Aleksandr Fokin
Yan Gakharmanov
Ekaterina Miroshkina
Musicians
Ilya Silchuk
Feodor Parasuk
Ekaterina Miroshkina
Yriy Tsokurov
Yan Gakharmanov
Sergey Kotukh
Yriy Tsokurov
Evgeniya Ivashova
Evgeniya Ivashova
Ekaterina Miroshkina
Mark Burlay

Crew:

Director Aleksandr Koruchenkov
Designer Maxim Obrezkov
Педагог по фольклорному ансамблю Elena Sadekova
Педагоги по работе с масками Svetlana Pervushina
Olga Lerman