Enchanted Wanderer

16+

1 hour 50 minutes without intermission

Enchanted Wanderer

by Nikolai Leskov

 

Director — Natalia Kovaleva

The actors participating in the rehearsals:

Igor Kartashev

Olga Borovskaya

Polina Kuzminskaya

Antoliy Menschikov

Oleg Lopuhov

Vladimir Shulyev

Yuriy Poliak

Denis Samoylov

Simonov Platform Amphitheater Hall

  • 7 October, Saturday, 19:30

  • 1 November, Wednesday, 19:30

  • Ticket price: from 900 to 2600 rub.

Premiere was on 29 November 2017

Crew:

Director and dramatist Natalya Kovaleva
Set & costume designer Maxim Obrezkov
Музыка Faustas Latenas
Choreographer Irina Filippova
Lighting designer Alexandr Matveev
Make-up designer Olga Kalyavina
Sound designer Vadim Magalias
Assistant director Rogneda Smirnova