Saturday, Sunday, Monday

16+

3 hours with 2 intermissions

Main Stage

Premiere was on 25 January 2019

Characters & Cast:

Пеппино Приоре Evgeny Knyazev
Роза Irina Kupchenko
Джульянелла Asya Knyazeva
Рокко Leonid Bichevin
Fedor Vorontsov
Роберто Oleg Makarov
Мария Каролина Lada Churovskaya
Антонио Пископо Ruben Simonov
Evgeny Karelskih
Амелия Приоре Anna Dubrovskaya
Аттилио Eugeny Pilugin
Раффаэле Приоре Sergey Pinegin
Федерико Eldar Tramov
Луиджи Янньелло Mikhail Vaskov
Yury Kraskov
Елена Olga Gavriluk
Вирджиния Polina Chernyshova
Микеле Denis Samoylov
Vitalys Semenovs
Доктор Чеферкола Alexander Pavlov
Катьелло Anatoliy Menshchikov

Crew:

Director Luka de Fusko
Set design and costumes Marta Krizolini Malatesta
Music Gianni Garrera
Translator Alya Cowell
Lighting Designer Luigi Saccomandi
Make-up artist Olga Kalyavina
Assistant Director Lucia Rocco
Assistant-translator Nadezda Chamina
Sound Engineers Vadim Magalias
Помощники режиссера Natalya Menyshikova