Ardent heart

Main Stage

Premiere was on 18 January 2018

Characters & Cast:

Павлин Павлиныч Курослепов, Evgeny Kosyrev
Матрёна Харитоновна, Anna Antonova
Olga Tumaikina
Параша, Maria Berdinskikh
Наркис, Vitalys Semenovs
Гаврило, Vasily Simonov
Вася Шустрый, Yriy Tsokurov
Силан, Anatoliy Menshchikov
Серапион Мардарьич Градобоев, Evgeny Knyazev
Тарах Тарасыч Хлынов, Sergey Makovetskiy
Барин с большими усами Alexander Pavlov
Аристарх, Yury Kraskov
Oleg Lopuhov
Народ Eugeny Pilugin
Denis Samoylov
Vasily Tsygantsov
Pavel Yudin
В спектакле принимает участие оркестр Театра имени Евгения Вахтангова в составе:

Crew:

Director Aleksandr Koruchenkov
Set design Maxim Obrezkov
Costumes Mariya Danilova
Music Petr Nalich
Lighting Designer Andrey Abramov
Make-up artist Olga Kalyavina
Musical director Tatiana Agaeva
Vocal coach Elena Sadekova
Sound Engineers Andrey Mirnyi
Assistant Director Natalya Menyshikova