Oleko Dundich (1942)

The premiere took place on February 22, 1942. The premiere of the performance was shown in Omsk where the theater was evacuated during the war. At the beginning of the war there was a need for a hero like Oleko Dundich, an unselfish motherland defender.

In 1955, R. Imonov reopened the performance for the jubilee of the victory. The role of Oleko Dundich was performed by Nikolay Gritsenko, and this was one of his best roles, and Galina was played by young Yulia Borisova.

Main Stage

Premiere was on 22 February 1942

Characters & Cast:

Oleko Dundich Ruben Simonov
Friends and comrades of Dundich
PalichBoris Shuhmin
Nikolay Emelyanov
MirkoViktor Eykhov
RadovichLev Durasov

Dragich Rafik Ekimov
Khodjich,
Serbian officer
Mikhail Sidorkin
Serbian army general Arkady Nemerovsky
Serbian army colonel V. Ushakov
Serbian priest Georgy Ivanov
Vakhtanniy G. Ulyanov
Galina Alla Kazanskaya
Voroshilov Mikhail Derzhavin
Budenniy Boris Zakhava
Ordjonikidze Aleksey Emelyanov
Usatiy,
head of the food department
Nikolay Pazhitnov
Commander Lev Snezhitsky
Seaman Fyodor Odinokov
Voroshilov’s adjunct D. Karaushev
Karpushin Ivan Kashirin
Gorbusha Eugeniy Maximov
Doctor Andrey Tutyshkin
Mamontov,
general
Nikolay Bubnov
Shkuro,
general
Nikolay Plotnikov
Gilbert,
French general
Arkady Maryin
Bobrov,
head of the intelligence office
Nikolai Lebedev
Colonel Mosolov Alexander Bizyukov
Colonel Tumanov Boris Korolyov
His wife Elena Menshova
Irina,
their daughter
Lyudmila Tselikovskaya
Galina Pashkova
Mamontov’s Adjunct A. Kolevatov
Gober’s Adjunct Vyacheslav Dugin
Nastya,
gypsy
Mariya Sinelnikova
Nadezhda Generalova
1st Officer, Mitka Vladimir Balikhin
2nd Officer Vladimir Kolchin
1st civil Nikolay Smirnov
2nd civil Grigory Merlinsky
Lady at the ball Alla Sevastyanova
Ball steward Vladimir Osenev

Crew:

Production Alexey Dikiy
Decorator Vadim Ryndin
Music Aleksandr Golubtsev
Conductor Rostislav Arkhangelskiy