Egor Bulychev and others (1932)

The play “Egor Bulychev and others” was prepared for September — in this month the whole country celebrated the jubilee of Gorky who returned from Italy, forty years of his literary and public activity. The more responsible the production of “Egor Bulychev” was for the theatre — it was the first play written by Gorky after many years of silence.

Main Stage

Premiere was on 25 September 1932

Characters & Cast:

Yegor Bulychev Boris Schukin
Kseniya,
his wife
Anna Zaporozhets
Varvara,
Kseniya’s daughter
Dina Andreeva
Elena Menshova
Alexandra (Shura),
another daughter
Tsetsiliya Mansurova
1st marriage children
AlekseyMikhail Sidorkin
Lev Snezhitsky
AntoninaValeriya Tumskaya
Kseniya Yasyuninskaya
Melania,
ibess, wife’s sister
Nina Rusinova
Mariya Nekrasova
Zvontsov,
lawyer, Varvara’s husband
Lev Ruslanov
Alexander Kozlovskiy
Tyatin,
his nephew
Konstantin Mironov
Andrey Tutyshkin
Mokey Bashkin,
Bulychev’s head clerk
Ivan Lobashkov
Vasiliy Dostigaev Osip Basov
Boris Zakhava
Elizaveta,
his wife
Vera Makarova
Vera Lvova
Parvlin,
priest
Mikhail Derzhavin
Yakov Laptev,
clerk
Ivan Kashirin
Vladimir Moskvin
Doctor Boris Korolyov
Vladimir Pokrovsky
Horner Viktor Koltsov
Zobunova,
healer
Elena Ponsova
Tatyana Kishkina
Propotey,
blissful
Nikolay Semenov
Taisia,
monastery servant
Zoya Bajhanova
Tatyana Blajhina
Mokrousov,
usher’s assistant
Boris Shuhmin
Nikolai Lebedev
Glafira,
parlormaid
Elizaveta Alexeyeva
Valentina Dancheva
Donat,
forester
Viktor Eykhov

Crew:

Production Boris Zakhava
Decorator Vladimit Dmitriev