Miserable (1950)

The premiere of the performance took place on December 28, 1950.

Main Stage

Premiere was on 28 December 1950

Characters & Cast:

Jean Valjan Andrey Abrikosov
Nikolay Timofeev
Fantina Tsetsiliya Mansurova
Cosetta
her daughter
Elena Korovina
Alla Parfanyak
Marius Vyacheslav Dugin
students
AnjolrasYuriy Lubimov
Anatoly Katsynsky
LeglMikhail Zharkovsky
Feln,
worker
Mikhail Ulyanov
Gavrosh Nadezhda Generalova
Valentina Ershova
Inspector Javer Alexander Khmara
Tenardie Vladimir Osenev
Mrs Tenardie Nina Rusinova
Eponina,
their daughter
Yulia Borisova
Larisa Pashkova
Klaksu Alexander Kashperov
Maxim Grekov
Monparnas Lev Snezhitsky
Nikolai Lebedev
Shenidie Grigory Merlinsky
Bashka Anatoly Katsynsky
Eugeny Fedorov
Uncle Foshlevan Aleksey Kotrelyov
Sempiciy’s sister Valeriya Tumskaya
Doctor Aleksey Emelyanov
Mr Amatua Arkady Maryin
Arkady Nemerovsky
Teodul,
his son
Tatyana Blajhina
Veronika Vasilyeva
Lantiе,
carpenter
Nikolay Yanovsky
Chestnut seller Alexander Lebedev
1st officer Aleksey Emelyanov
2nd officer Vladimir Shlezinger
Bourgeouis Konstantin Monov
A girl K. Sultanova
Galina Konovalova
1st policeman Viktor Eykhov
2nd policeman Mikhail Dadyko
A driver Arkady Nemerovsky
U. Zaev
Luxemburg Garden guard Vladimir Shlezinger
Maxim Grekov
Mrs Petipo Vera Golovina
Organ-grinder Aleksey Kotrelyov
A girl Veronika Vasilyeva
K. Sultanova

Crew:

Production Alexandra Remizova
Decorator Nikolay Akimov
Music Rostislav Arkhangelskiy