Ali Baba and the Forty Thieves (1995)

A musical fairy tale swirls in a colorful joyful whirlwind on the stage, one of that one thousand and one tale told by beautiful Scheherazade to a harsh king Shahryar. Children recognize their favorite characters, share their grieves, rejoice their success. This children’s performance which gained hearts of grown-up spectators as well has had great success in the theatre since 1995 and can be rightly called the best children’s performance in Moscow. A fabulous scenic action, bright settings, fascinating and easy-to-remember music, wonderful improvisational acting ring the bell with spectators. 

Main Stage

Premiere was on 16 December 1995

Characters & Cast:

Shahriyar
the tsar
Anatoly Katsynsky
Sergey Epishev
Dmitry Solomykin
Scheherazade Lidia Velezhova
Nonna Grishaeva
Valeriya Lanskaya
Ekaterina Simonova
Ali Baba Alexander Ryshchenkov
Marjana Anna Dubrovskaya
Maria Shastina
Aleksandra Prokofyeva
Kasem
Ali-Baba’s brother
Evgeny Kosyrev
Artur Ivanov
Fatima
Kasem’s wife
Natalia Moleva
Eugenia Kregzhde
Mariya Slastenkova
Maria Rival
Zeynab
Fatima’s mother
Galina Konovalova
Abdullah
Fatima’s father
Eugeny Fedorov
Khasan
the hetman
Mikhail Vorontsov
Vladimir Koval
Oleg Lopuhov
Mustafa
shoeman
Anatoliy Menshchikov
Ahmed
thief
Alexander Koznov
Sergey Epishev
Sirkhan
thief
Aleksey Zavialov
Aleksandr Prudnicov
Kirill Rubtsov
Aleksandr Pushkin
Abdurakhman
thief
Alexander Galevsky
Dmitriy Kuznetsov
Muslim
thief
Andrei Zaretskiy
Vladimir Beldiyan
Sulim
thief
Yury Kraskov
Red-eyed Aya
thief
Olga Tumaikina
Olga Chipovskaya
Alexandra Streltsina
Maria Volkova
Yusuf
jurist
Ruben Simonov
Yury Shlykov
Mikhail Vaskov
Jewellery Tradeswoman Nina Nehlopchenko
Fabric Tradeswoman Darya Peshkova
Guardians Leonid Bichevin
Roman Polyansky
Dmitry Solomykin

Crew:

Staging Alexander Gorban
Vyacheslav Shalevich
Scenography Boris Krasnov
Costume designer Kseniya Shimanovskaya
Lighting designer Vladimir Amelin
Composer Pavel Slobodkin
Choreographer Leyla Akylbekova
Lyrics Mikhail Vorontsov