Walking Corpse (1962)

Main Stage

Premiere was on 13 October 1962

Characters & Cast:

Fedor Vasilievich Protasov Nikolai Gritsenko
Elisaveta Andreevna Protasova
(Lisa), his wife
Lyudmila Tselikovskaya
Elena Izmailova
Anna Pavlovna,
Lisa’s mother
Elizaveta Alexeyeva
Viktor Mikhailovich Karenin Yury Yakovlev
Nadir Malishevskiy
Anna Dmitrievna Karenina,
his mother
Tsetsiliya Mansurova
Sergey Dmitrievich Abrezkov,
knight
Joseph Tolchanov
Nikolay Bubnov
Masha,
gypsy
Lyudmila Maksakova
Irina Bunina
Ivan Makarovich,
old gypsy, Masha’s father
Nikolay Timofeev
Nastasia Ivanovna,
old gypsy, Masha’s mother
Mariya Sinelnikova
Fedya’s friends
Mikhail Andreevich Afremov Grigory Abrikosov
Vladimir Osenev
Stakhovich Nadir Malishevskiy
ButkevichSemyon Khmara
KorotkovMaxim Grekov
Ivan Petrovich Alexandrov Anatoly Katsynsky
Petushkov,
Decorator
Mikhail Dadyko
Artemyev Vladimir Pokrovsky
Vladimir Kolchin
Voznesenskiy,
Karenin’s secretary
Nikolai Lebedev
Court investigator Leonid Shikhmatov
His secretary Vyacheslav Dugin
Melnikov Aleksey Emelyanov
Petrushin,
lawyer
Viktor Koltsov
Young lawyer Anatoliy Borisov
Doctor Alexander Bizyukov
Musician Mikhail Zharkovsky
Gypsy Nina Nehlopchenko
1st gypsy Konstantin Monov
2nd gypsy D. Kuznetsov
Lady in the court Anna Danilovich
Officer in the court Vladimir Shlezinger
Referee Alexander Lebedev
Protasov’s nanny Tatyana Blajhina
Dunyasha,
Protasovs’ parlormaid
Valentina Dancheva
Protasovs’ servant Mikhail Vorontsov
Karenins’ servant Aleksey Kotrelyov
Afremov’s servant Ernst Zorin
Lady in the inn Agnessa Peterson
Servant in the inn Ivan Kashirin
Policeman Alexander Kashperov
Messenger Grigory Merlinsky
Owner of the inn Nikolai Gladkov
Doctor in the court Lev Snezhitsky

Gypsies
KatyaGaren Zhukovskaya
GashaDarya Peshkova

Crew:

Production Ruben Simonov
Stage director Elizaveta Alexeyeva
Decorator Meley Vinogradov
Dances A. Kononova
Music (gypsy songs) Sergey Sorokin
Concertmeister E. Pazhitnova