Intervention (1933)

Ruben Simonov, together with artist, turned a performance about revolution into a suite of violent and colorful scenes — pictures of southern seaport town life; it went on in a joyful musical rhythm and, in spite of dramatic events, in an optimistic tone. The performance went on for a long time and had a success. Spectators laughed and stayed put, coming to the glowingly-romantic rise at the end.

Main Stage

Premiere was on 6 March 1933

Characters & Cast:

Michael Brodsky Vasily Kuza
Alexander Kozlovskiy
Jeanna Barbe Tsetsiliya Mansurova
Valeriya Tumskaya
Orlovskaya Anna Orochko
Elizaveta Alexeyeva
Dina Andreeva
Stepikov Boris Shuhmin
Bondarenko Oswald Glazunov
Nikolai Gladkov
Sanka, comsolome worker Varvara Popova
A. Tolmasova
Levit, old worker Alexander Bizyukov
Matsko Nikolay Khoschanov
Konstantin Monov
Filka,
anarchist, thief
Joseph Rapoport
Immertsaki,
gambler
Alexander Khmara
Mariya Tokarchuk Alexandra Remizova
Rita Obolenskaya
Seamstress
AnetkaTatyana Kishkina
NinkaElena Menshova
RaiskaRita Obolenskaya
Alla Sevastyanova
An apothekarist Vladimir Balikhin
Landlord Grigory Merlinsky
Jew with a spyglass Grigory Merlinsky
Waitress in the cafe Valentina Dancheva
Rita Obolenskaya
Alla Sevastyanova
Sisters of charity E. Emelyanova
Y. Godlevskaya
Antanta Army Head in Odessa Nikolay Bubnov
Colonel Fremande, Antanta Army Headquaters Head in Odessa Joseph Tolchanov
Lev Ruslanov
Captain Filiatr,
officer
Nikolay Mozyaykin
Leutenant Benua,
head of a regiment
Leonid Shikhmatov
Soldiers 56 infantry regiment
BarbadyNikolay Yanovsky
CelestenAnatoliy Goryunov
ZyuvDmitry Zhuravlev
Ivan Kashirin
MarisalViktor Koltsov
Lev Snezhitsky
FransyaDmitry Dorliak
Mikhail Kabalov
EmilMikhail Kabalov
Vladimir Pokrovsky
FirstV. Ivanov
SekondVladimir Pokrovsky
Vladimir Osenev
Gaston,
soldier of the 176 infantry regiment
Nikolay Chistyakov
Ali,
shooter from Senegal
Nikolay Khoschanov
1st seaman Ivan Kashirin
Nikolay Smirnov
2nd seaman Fedor Moskvin
Nikolay Chistyakov
Romanian and Greek officers Anatoly Pavlikhin
Vladimir Osenev
Konstantin Monov
M-me Ksidias,
banker
Mariya Sinelnikova
Natalya Mass
Zhеnya,
her son
Igor Lipsky
Anatoly Nal
Man of a St.Petersburg look Boris Korolyov
Arkady Maryin
2nd man Ivan Solovyev
Arkady Maryin
Colonel of the Emperor’s Army Boris Lebedev
Lady from St.Petersburg Kseniya Yasyuninskaya
Vera Golovina
Former General Aleksey Emelyanov
Petya,
clerk
Boris Lebedev
Nikolay Semenov
Head of the patrol Mikhail Sidorkin
Dmitry Dorliak
Whiteguard officers Nilolay Kharitonov
Mikhail Kabalov
A. Gusev
Governmental official A, Efimov
Entertainer Grigory Merlinsky
A robbed man G. Ternov
Ivan Solovyev
Entertainers
Gorge LeonDmitry Dorliak
Mikhail Kabalov
Kate ArmandElena Berseneva
Tatyna Shukhmina
DancingAnna Danilovich
1st lady from Odessa Natalya Mass
2nd lady from Odessa Ekaterina Kastorskaya
Cadet B. Ilyunsky
Eugeniy Maximov

Crew:

Production Ruben Simonov
Stage directors Joseph Tolchanov
Decorator (stage decorations) Isaak Rabinovich
Decorator (costumes) V. Kozlinskiy
Music Boris Asifiev