First Joys (1950)

Main Stage

Premiere was on 9 June 1950

Characters & Cast:

Kirill Izvekov,
student of a technical college
Yuriy Lubimov
Mikhail Ulyanov
Izvekova Vera Nikiforovna,
his mother
Mariya Sinelnikova
Anna Orochko
Lisa Meshkova Tatyana Kopteva
Antonina Gunchenko
Meshkov Merkuriy Avdeevich,
his father
Viktor Koltsov
Valeria Ivanovna,
his wife, Lisa’s mother
Varvara Popova
Pastukhov Alexander Vladimirovich,
young but already famous drama writer
Mikhail Astangov
Actors of the city theatre
Tsvetukhin Egor Palvovich Nikolai Gritsenko
Leonid Shikhmatov
MefodiyNikolay Pazhitnov
Maxim Grekov
Ragozin PetrPetrovich,
railway worker
Nikolay Bubnov
Kseniya Afanasievna
his wife
Kseniya Yasyuninskaya
Parabukin Tikhon Sergey Lukyanov
Viktor Eykhov
Olga Ivanovna
his wife
Elena Ponsova
Dina Andreeva
Allochkа,
their daughter
Galina Pashkova
Veronika Vasilyeva
Old worker Ivan Kashirin
Mikhail Dadyko
Polotentsev Joseph Tolchanov
Arkady Nemerovsky
1st police captain Anatoliy Borisov
2nd police captain Nikolay Yanovsky
Shubnikova Daria Antonovna,
rich merchant
Valentina Dancheva
Elena Menshova
Shubnikov Vitya,
her nephew
Vladimir Kolchin
Chamber attorney U. Zaev
Mikhail Zharkovsky
Oznobishen,
law candidate
Yakov Smolenskiy
Policeman Alexander Bizyukov
Nikolai Lebedev
Worker Aleksey Kotrelyov
His wife Galina Konovalova
Vera Golovina
Arrested Alexander Kashperov
Anatoly Katsynsky
Convoy Nikolai Lebedev
Ivan Mochalov
Glasha,
servant in Meshkovs house
Larisa Pashkova
Darya Peshkova
1st policeman Nikolay Timofeev
Igory Litovkin
2nd policeman Mikhail Ulyanov
3rd policeman
4th policeman Anatoly Katsynsky

Crew:

Stage director Boris Zakhava
Decorator Ivan Fedotov
Music Rostislav Arkhangelskiy